poniedziałek, 25 maja 2009

XIII Międzynarodowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich

N początku maja b.r., działając we współdziałaniu ze Stowarzyszeniem Spotkania Małżeńskie z Warszawy, złożyliśmy w Urzędzie Miasta Wrocławia ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie XIII Międzynarodowego Zjazdu Animatorów Spotkań Małżeńskich". Oferta została oceniona merytorycznie bardzo wysoko (280/300 punktów) i tym samym nasze Stowarzyszenie wygrało konkurs na realizację tego przedsięwzięcia oraz otrzymało dotację na jego wykonanie. Aktualnie finalizujemy sprawy formalne związane ze Zjazdem i przygotowujemy się do podpisania umowy z Gminą Wrocław na realizację tego projektu.

Ruch „Spotkania Małżeńskie” został zainicjowany w Polsce przed 30 laty (m.in. we Wrocławiu). Od kilkunastu lat stał się ruchem międzynarodowym, obejmującym Białoruś, Ukrainę, kraje nadbałtyckie, Rosję, a nawet Rumunię i Irlandię. W Polsce działają 24 Ośrodki, z których jednym z najaktywniejszych jest Ośrodek Wrocławski. Obecnie ruch „Spotkania Małżeńskie” skupia w swych szeregach ponad tysiąc członków, z czego znaczną większość stanowią polskie pary małżeńskie (we Wrocławiu działa aktywnie kilkadziesiąt osób). Na przestrzeni lat swą działalnością objęto tysiące par małżeńskich. W samym tylko Ośrodku Wrocławskim corocznie w warsztatach uczestniczy około 150 małżeństw i 500 par narzeczonych.
Swoje cele ruch realizuje poprzez organizowanie weekendowych warsztatów dla małżeństw i osób przygotowujących się do małżeństwa. Zajęcia prowadzą członkowie ruchu, którymi są doświadczone pary małżeńskie i kierownicy duchowi.
Animowanie Spotkań Małżeńskich polega na organizowaniu weekendowych wyjazdów dla małżonków lub osób przygotowujących się do małżeństwa, w czasie których odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni animatorzy prowadzą cykl spotkań dla uczestników wyjazdu, po czym zachęcają ich do rozmowy na podane tematy w parach. Animatorzy ruchu sami muszą posiadać nie tylko właściwą wiedzę i umiejętności, lecz również powinni troszczyć się o pogłębianie swej własnej duchowości, ułatwiającej prawidłowe rozeznawanie potrzeb innych ludzi i umiejętne podchodzenie do ich problemów. Temu właśnie celowi, oprócz rozwiązywania problemów organizacyjnych, służą międzynarodowe zjazdy animatorów ruchu, dotychczas organizowane co dwa lata. Były one organizowane m. in. w Łodzi (2007r.), Poznaniu (2005r.), Kaliszu (2003r.) Opolu (2001r.), Lutomiersku (1995r.).

Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich odbędzie się w dniach11-13 września tego roku, na terenie kampusu studenckiego przy wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym. W Zjeździe weźmie udział 300 osób zaangażowanych w Ruch Spotkania Małżeńskie.

Brak komentarzy: